HS Headers Verzekeren

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer u als gevolg van ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt en u niet meer (volledig) kunt werken, wordt u onverwacht geconfronteerd met een terugval in inkomen. Met een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u ervoor dat u nog steeds inkomen heeft.

Bij het afsluiten ervan kunt u zelf de looptijd van de verzekering en de duur van de uitkering kiezen. De premie stijgt doorgaans periodiek naarmate de leeftijd toeneemt. Het verzekerd bedrag kan door indexering aan de prijsontwikkelingen worden aangepast, zowel voor als na het intreden van arbeidsongeschiktheid. De premie is volledig fiscaal aftrekbaar, de uitkering wordt belast met inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke zorgverzekeringsbijdrage.

Een medisch adviseur van de verzekeraar bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit oordeel is bepalend voor de hoogte van de uitkering. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt slechts een deel van het verzekerd bedrag uitgekeerd. Er is sprake van beroepsarbeidsongeschiktheid als het in de polis vermelde beroep niet meer (gedeeltelijk) kan worden uitgeoefend. Als voorwaarde hierbij geldt dat er geen werkzaamheden op het eigen vakgebied meer kunnen worden verricht.

AOV-advies op maat

Aan welke voorwaarden uw arbeidsongeschiktheidsverzekering moet voldoen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Onze adviseurs brengen dit in een gesprek met u in kaart en stellen aan de hand hiervan een AOV-advies op maat samen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze AOV diensten en/of direct een adviesgesprek aanvragen? Bel met 0318-544 044 of vul ons contactformulier in.

Meer weten over onze dienstverlening en procedures?
Afbeelding - Afspraak maken