Praktijkadvies header

Fysiotherapeuten - Praktijkadvies

Als fysiotherapeut kunt u uw beroep uitoefenen in loondienst, als waarnemer of in vrije vestiging. In al deze situaties kan Sibbing u uitstekend begeleiden bij de zakelijke, financiële en administratieve kanten van uw beroep. Bent u nog in opleiding tot fysiotherapeut? Dán kunnen we u met onze kennis en ervaring van de fysiotherapiepraktijk helpen uzelf voor te bereiden op uw professionele toekomst.

Fysiotherapeut in opleiding

De opleiding tot fysiotherapeut is van oudsher vooral gericht op de medische kant van het beroep, maar in de praktijk krijgt u ook te maken met allerlei zakelijke, administratieve en financiële factoren. Kent u bijvoorbeeld de verschillen tussen werken in loondienst, als zzp’er of als eigenaar van een eigen praktijk? Een praktijkadviseur van Sibbing kan u haarfijn de voor- en nadelen van elke vorm van beroepsuitoefening toelichten, zodat u een afgewogen keuze kun maken.

Fysiotherapeut in loondienst

Bij fysiotherapeuten in loondienst van een intramurale zorginstelling of een gezondheidscentrum worden de arbeidsvoorwaarden bepaald door een cao. Is dit niet het geval, dan worden de arbeidsvoorwaarden doorgaans afgestemd op de binnen de werkkring gebruikelijke afspraken. Datzelfde geldt meestal voor fysiotherapeuten in loondienst van een vrijgevestigde praktijk. Het is onze ervaring dat over sommige arbeidsvoorwaarden – zoals uw startsalaris, scholingsmogelijkheden, pensioen en onkostenvergoeding – kan worden onderhandeld. Als u wilt, kan Sibbing uw arbeidsovereenkomst voor u beoordelen en namens u over uw arbeidsvoorwaarden onderhandelen.

Fysiotherapeut zonder personeel (zzp)

Sommige fysiotherapeuten gaan na het afronden van hun opleiding als zzp’er aan de slag of kiezen ervoor om een periode als waarnemer te werken. Dit laatste komt met name voor bij vervanging in verband met vakantie, arbeidsongeschiktheid of zwangerschapsverlof van een collega. Zeker als u waarneemt voor meerdere collega’s in diverse praktijken krijgt u een goed beeld van de verschillen in praktijkvoering. Omdat u als zzp’er en als waarnemer zelfstandig ondernemer bent, is het raadzaam om een waarneemovereenkomst op te stellen. Sibbing kan u hiermee uitstekend van dienst zijn.

Vrijgevestigd Fysiotherapeut

Veel fysiotherapeuten kiezen tegenwoordig voor samenwerking met collega’s, bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum. Zet u binnen zo’n samenwerkingsverband uw eigen praktijk op of neemt u een bestaande praktijk over? Dan kan Sibbing u van dienst zijn bij alle zakelijke aspecten, variërend van onderhandelingen over de overname tot en met bemiddeling bij de financiering. Daarnaast is het gebruikelijk om bij een praktijkovername goodwill te betalen. Sibbing heeft veel ervaring met het maken van objectieve goodwillberekeningen voor fysiotherapeuten. Daarnaast hebben we als alternatief een innovatieve in- en uitverdienregeling ontwikkeld die in veel gevallen voor beide partijen aantrekkelijk is.

Behoefte aan een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek?
Fysiotherapeut - transparant