Praktijkadvies header

Verloskundigen - Praktijkadvies

Als verloskundige kunt u uw beroep uitoefenen in loondienst, als waarnemer of in vrije vestiging. In al deze situaties kan Sibbing u uitstekend begeleiden bij de zakelijke, financiële en administratieve kanten van uw beroep. Bent u nog in opleiding tot verloskundige? Dán kunnen we u met onze kennis en ervaring van de verloskundigenpraktijk helpen uzelf voor te bereiden op uw professionele toekomst.

Verloskundige in opleiding

De opleiding tot verloskundige is van oudsher vooral gericht op de medische kant van het beroep, maar in de praktijk krijgt u ook te maken met allerlei zakelijke, administratieve en financiële factoren. Het is belangrijk om u ook in deze kant van uw beroep te verdiepen. Of u uw zaken goed heeft geregeld, bepaalt immers voor een deel uw succes als verloskundige. Sibbing kan u onder meer informeren over de verschillen tussen werken in loondienst, als waarnemer of als vrijgevestigd verloskundige en u begeleiden bij uw keuze.

Verloskundige in loondienst

Bent u in loondienst bij een ziekenhuis of gezondheidscentrum, dan worden uw arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de daar geldende cao. Werkt u in een vrijgevestigde praktijk, dan worden uw arbeidsvoorwaarden in onderling overleg vastgesteld op basis van de adviesregeling van de KNOV. Daarbij is vaak nog wel ruimte voor onderhandeling. Als u wilt, kan Sibbing uw arbeidsovereenkomst toetsen aan de cao of de KNOV-richtlijnen. Maar we kunnen ook namens u onderhandelen over uw arbeidsvoorwaarden.

Waarnemend verloskundige

De meeste verloskundigen gaan na hun opleiding een periode waarnemen in de praktijk van een of meer collega’s. Dit kan onder meer bij vakantie, zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid. Ook kunt u voor langere perioden waarnemen, bijvoorbeeld bij uitbreiding van een praktijk of structurele onderbezetting. Het is verstandig om uw werkrelatie met de praktijkhouder vast te leggen in een waarneemovereenkomst. Sibbing kan u hierbij helpen. Daarnaast geeft de KNOV richtlijnen voor diverse aspecten van waarneming, zoals de waarneemvergoeding. Dit is een goede basis voor onderhandelingen. Als u wilt, kan Sibbing deze onderhandelingen namens u voeren.

Vrijgevestigd verloskundige

Kiest u voor vrije vestiging, dan heeft u keuze uit het starten van een nieuwe praktijk, overname van een (solo)praktijk of toetreding tot een samenwerkingsverband. In al deze situaties krijgt u te maken met allerlei zakelijke aspecten. Bij overname of samenwerking moet u bovendien goodwill betalen. Sibbing biedt u complete begeleiding bij het starten of overnemen van een praktijk. En ook voor een objectieve goodwillberekening kunt u vertrouwen op Sibbing. De KNOV geeft weliswaar richtlijnen voor de hoogte van de goodwill (40% van het gemiddelde inkomensdeel van de totale zorgomzet van de laatste drie jaren voorafgaand aan de overname), maar hiervan kan onder bepaalde omstandigheden worden afgeweken. Met een goede financiële onderbouwing komt u verder tijdens de onderhandelingen. Als alternatief voor goodwill bieden we u bovendien een innovatieve in- en uitverdienregeling die in veel gevallen voor beide partijen aantrekkelijk is.

Vraag gratis het bordje verloskundige rijdt visite bij ons aan.
Verloskundige - transparant