Praktijkadvies header

Tandartsen - Praktijkadvies

Als tandarts zult u uw beroep doorgaans uitoefenen als waarnemer voor bepaalde of onbepaalde tijd óf in vrije vestiging. In al deze situaties kan Sibbing u als ervaren adviespartner uitstekend begeleiden bij de zakelijke, financiële en administratieve facetten van uw beroep. Bent u nog in opleiding tot tandarts? Dan helpen we u graag op weg door onze kennis met u te delen, zodat u aan het begin van uw carrière in staat bent om de beste zakelijke keuzes te maken.

Tandarts in opleiding

In de opleiding tot tandarts wordt slechts beperkt aandacht besteed aan de zakelijke aspecten van de tandartspraktijk. Om u goed op uw toekomst als tandarts voor te bereiden, verzorgt Sibbing regelmatig lezingen en presentaties over de meest voorkomende financiële, contractuele, juridische en fiscale aspecten van de tandartspraktijk. Daarnaast bieden we u gratis het informatieve boek Financieel consult voor de startende tandarts aan.

Waarneming en medewerkerschap

Na voltooiing van uw opleiding kunt u – in plaats van direct te kiezen voor een eigen praktijk – eerst in meerdere praktijken tijdelijk gaan waarnemen, bijvoorbeeld bij vakantie, arbeidsongeschiktheid of zwangerschapsverlof. Maar ook bij praktijkuitbreiding en structurele ondercapaciteit doen praktijken regelmatig een beroep op een waarnemer. Omdat de waarneming hierbij vaak voor onbepaalde tijd geldt, wordt dan meestal gesproken over een medewerkerschap. Gaat u waarnemen, dan moeten de rechten en plichten van u en de praktijkhouder worden vastgelegd in een waarneemovereenkomst. Voor een aantal aspecten van waarneming en praktijkmedewerking heeft de KNMT richtlijnen opgesteld. De waarneemvergoeding bedraagt voor zelfstandig werkende waarnemers doorgaans een percentage van de gegenereerde omzet, maar laat ruimte voor onderhandeling. Als u wilt, kan Sibbing deze onderhandelingen namens u voeren. Als extra dienstverlening biedt Sibbing bovendien bemiddeling tussen praktijkhouders en praktijkzoekers. Dit vergroot de kans op het vinden van een geschikte waarnemer of tandartspraktijk aanzienlijk.

Vrijgevestigd tandarts

Bij vrije vestiging als tandarts heeft u keuze uit overname van een (solo)praktijk of toetreding tot een samenwerkingsverband, zoals een maatschap. Sibbing kan u uitstekend begeleiden bij de zakelijke kant van uw praktijk. Onze dienstverlening varieert van het grondig analyseren van een praktijk tot en met bemiddeling bij de financiering van de overname. Neemt u een praktijk(aandeel) over, dan bent u meestal goodwill verschuldigd. Voor de hoogte hiervan geeft de NMT richtlijnen. Onze praktijkadviseurs hebben veel ervaring met het berekenen van goodwill en beoordelen hierbij onder meer de marktsituatie, de overdraagbaarheid van de praktijk en de financiële haalbaarheid. Laat u Sibbing namens u onderhandelen, dan voorkomt u een directe confrontatie met de verkoper. Als alternatief voor goodwill heeft Sibbing bovendien een innovatieve in- en uitverdienregeling ontwikkeld die in veel gevallen voor beide partijen aantrekkelijk is.

Wegwijs worden in de financiële jungle voor de startend tandarts?
Tandarts - transparant