Verzekeren header

Verloskundigen - Verzekeren

Hoe u als verloskundige uw beroep uitoefent, bepaalt voor een belangrijk deel welke verzekeringen voor u van belang zijn. Met het brede aanbod aan verzekeringen voor praktijk, beroep en privé kan Sibbing voor elke verloskundige een verzekeringspakket op maat samenstellen.

Verloskundige in opleiding

Tijdens uw opleiding tot verloskundige heeft u op het gebied van verzekeren waarschijnlijk niet meer nodig dan de meest voorkomende schadeverzekeringen, zoals een inboedelverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en eventueel een autoverzekering en een reisverzekering. We adviseren u hierover graag.

Verloskundige in loondienst

Werkt u als verloskundige in loondienst, dan wordt uw inkomen bij werkloosheid, ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid enigszins beschermd door werknemersverzekeringen zoals WW en WIA. Verder neemt u verplicht deel aan de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds Verloskundigen (SPV), tenzij u in een ziekenhuis of een gezondheidscentrum werkt dat een cao volgt. In dat geval bouwt u pensioen op bij het ABP (voor academische ziekenhuizen) of het PFZW (voor algemene ziekenhuizen en veel gezondheidscentra). Wilt u eerder kunnen stoppen met werken? Zorg dan zelf voor een aanvullend pensioen.

Waarnemend verloskundige

Als zelfstandig werkende waarnemer kunt u geen aanspraak maken op werknemersverzekeringen en bent u zelf aansprakelijk voor uw medisch handelen. Verzekeringen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, beroepsaansprakelijkheid en beroepsrechtsbijstand zijn daarom onmisbaar. En ook uw pensioen is een belangrijk punt van aandacht. Via het beroepspensioenfonds SPV bouwt u verplicht pensioen op. Omdat de hoogte hiervan – mede doordat uw inkomsten als waarnemer sterk kunnen schommelen – mogelijk niet toereikend is om het blijven doen wat u gewend bent, kan het nodig zijn om zelf te zorgen voor een aanvullend pensioen.

Vrijgevestigd verloskundige

In een compleet advies mogen verzekeringen natuurlijk niet ontbreken. Naast de verschillende noodzakelijke schadeverzekeringen voor uw praktijk is het in elk geval van belang om verzekeringen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, beroepsaansprakelijkheid en beroeps- en bedrijfsrechtsbijstand af te sluiten. Hoewel u verplicht deelneemt aan het beroepspensioenfonds SPV, kan het – afhankelijk van uw wensen – nodig zijn om daarnaast zelf een aanvullend pensioen – op te bouwen.

Aanvullend pensioen? Regel het op tijd!

Er zijn allerlei oorzaken te bedenken waardoor u via uw beroepspensioen onvoldoende pensioen opbouwt voor een onbezorgde oude dag. Werkt u bijvoorbeeld eerst als verloskundige in een ziekenhuis en start u later een eigen praktijk, dan stopt uw pensioenopbouw bij het ABP of het PFZW en vervolgt u deze bij het SPV. Zo kan een pensioengat ontstaan. Datzelfde is het geval als u op een bepaald moment in uw carrière tijdelijk parttime gaat werken, bijvoorbeeld omdat u zelf kinderen krijgt. Daarbij komt nog dat alle pensioenfondsen de AOW-gerechtigde leeftijd als pensioendatum aanhouden. Wilt u ook na uw loopbaan verzekerd zijn van voldoende inkomen? Zorg dan tijdig voor een goed aanvullend pensioen. Sibbing adviseert u graag over de mogelijkheden.

Vraag gratis het bordje verloskundige rijdt visite bij ons aan.
Verloskundige - transparant