Verzekeren header

Huisartsen - Verzekeren

De wijze waarop u uw beroep als huisarts uitoefent, bepaalt voor een groot deel welke verzekeringen voor u relevant zijn. Sibbing biedt daarom een tal van verzekeringen voor praktijk, beroep en privé waarmee voor elke huisarts – van studerend tot vrijgevestigd – een verzekeringspakket op maat kan worden samengesteld. Daarnaast kunnen we aios uitstekend van dienst zijn door onze kennis te delen via seminars, workshops en lezingen.

Huisarts in opleiding

Tijdens uw specialisatie tot huisarts bent u in dienst van de SBOH en kunt u bij ziekte en arbeidsongeschiktheid terugvallen op sociale verzekeringen. Hiervoor hoeft u dus zelf geen voorzieningen te treffen. Als aios bouwt u bovendien verplicht pensioen op via de Stichting Pensioenfonds HAIO. Toch kan het raadzaam zijn om al aan het begin van uw carrière aandacht te besteden aan de opbouw van een aanvullend pensioen.

Huisarts in loondienst

Ook als huisarts in loondienst van een andere huisarts of een gezondheidscentrum (Hidha) wordt uw inkomen bij werkloosheid, ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid enigszins beschermd door werknemersverzekeringen. Uw verplichte pensioenopbouw – waarmee u als aios begon – zet u voort bij de het beroepspensioenfonds SPH. Verwacht u op termijn eerder te willen stoppen met werken? Dan is het belangrijk om zelf een aanvullend pensioen op te bouwen.

Waarnemend huisarts

Als zelfstandig waarnemend huisarts bent u ondernemer en kunt u geen aanspraak maken op werknemersverzekeringen. Ook bent u zelf aansprakelijk voor uw medisch handelen. Tijdens uw opleiding was u via de SBOH verzekerd tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, beroepsaansprakelijkheid en beroepsrechtsbijstand. Omdat uw arbeidsovereenkomst met de SBOH na voltooiing van uw opleiding tot huisarts wordt beëindigd, moet u deze verzekeringen als waarnemer zelf opnieuw afsluiten. Ook neemt u verplicht deel aan het beroepspensioenfonds SPH. Omdat de hoogte van dit pensioen mogelijk onvoldoende is voor uw toekomstwensen, is het opbouwen van een aanvullend pensioen zeker het overwegen waard.

Vrijgevestigd huisarts

Ook een goed advies over verzekeringen mag in onze dienstverlening aan u zeker niet ontbreken.
Naast verschillende schadeverzekeringen zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering,
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een beroeps- en bedrijfsrechtsbijstandverzekering voor u als zelfstandig ondernemer minimaal noodzakelijk. Uw beroepspensioen bouwt u verplicht op via het SPH, maar ook hier kan een aanvullende pensioenvoorziening – afhankelijk van uw wensen – nodig zijn.

Eerder met pensioen? Regel het op tijd!

Door uw lange opleidingsperiode maakt u als huisarts zeker aan het begin van uw loopbaan een beperkte inkomensontwikkeling door. Gaat u na uw opleiding als vrijgevestigd huisarts werken, dan stopt bovendien de pensioenopbouw bij de Stichting Pensioenfonds HAIO en vervolgt u deze bij het SPH. Hierdoor ontstaat vaak een pensioengat, dat nog groter wordt doordat uw inkomen verderop in uw carrière nog flink kan stijgen. Het is hierdoor in de praktijk bijna onmogelijk om een volwaardig ouderdomspensioen op te bouwen. Daar komt nog bij dat de SPH de AOW-gerechtigde leeftijd als pensioendatum aanhoudt. Wilt u eerder stoppen met werken met behoud van een goed inkomen? Dan zult u daarvoor zelf een aanvullend pensioen moeten opbouwen. Sibbing adviseert u graag over de mogelijkheden.

Wegwijs worden in de financiële jungle voor de startend huisarts?
Huisarts - transparant