Collectief advies header

Zorgondernemingen - Collectief advies

Risicomanagement

Door de verzakelijking in de Nederlandse gezondheidszorg wordt de continuïteit van de samenwerkingsverbanden steeds belangrijker. Dat geldt voor instellingen en klinieken, maar ook voor maatschappen, MSB’s en andere collectieven. Ambities en doelstellingen worden belangrijk, evenals de vraag hoe deze te bereiken. De vraag welke risico’s men op welk moment bereid is te nemen, is daarbij zeer van belang. Een risicobewuste organisatie is een sterke en succesvolle organisatie en kan de flexibiliteit opbrengen om snel in te spelen op ontwikkelingen

Als zorgonderneming loopt u verscheidene risico’s. Voor deze risico’s heeft Sibbing passende verzekeringen, zoals:

 • Aansprakelijkheidsverzekering

 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

 • Rechtsbijstandverzekering

 • Ziekteverzuimverzekering

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Risicomanagement en verzekeren gaan hand in hand. En juist op dit snijvlak ligt de kracht van de dienstverlening van Sibbing. Wij helpen u de risico’s in kaart te brengen en bekijken samen met u welke maatregelen er te treffen zijn. Daardoor verzekert u alleen dat wat echt noodzakelijk is.

Desgewenst formuleren wij samen met u eventuele andere beheersmaatregelen en leggen wij een koppeling met het kwaliteitsbeleid, dat u veelal wettelijk verplicht bent om te ontwikkelen.

Ondernemen in de zorg

Sibbing werkt in haar dienstverlening met diverse adviespartijen samen. Deze adviespartijen hebben knowhow op het gebied van bijvoorbeeld:

 • Strategieontwikkeling

 • Financieringen

 • Oprichting en exploitatie van een zorgonderneming

 • Maken van ondernemingsplannen

 • Kwaliteitseisen en accreditatie

 • Declaraties

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

 • Hoe schrijf ik een ondernemingsplan?

 • Hoe vraag ik een Wtzi erkenning aan?

 • Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

 • Hoe verkrijg ik het ZKN keurmerk?

 • Hoe zit het met exploitatie en personeel?

Inmiddels heeft Sibbing samen met haar kennispartners al een groot aantal workshops en masterclasses mogen verzorgen, voor o.a. maatschappen, klinieken verloskundigen en zorggroepen.

Bedrijven en instellingen

De overige dienstverlening van Sibbing heeft betrekking op de adviesgebieden waar onze cliënten als ondernemer werkzaam zijn. Dat kan zijn omdat een cliënt een nevenfunctie heeft in bestuurlijke zin, maar ook omdat een cliënt een nieuwe vinding heeft gedaan en hiermee de markt op wil. Daarbij kunt u denken aan allerlei initiatieven inde anderhalve lijn de ontwikkeling van medische apps, de ontwikkeling van specifieke (laboratorium)testen tot het voeren van een adviesbureau op het gebied van kwaliteit van zorg. Concreet mogen wij onderstaande soort bedrijven en instellingen en bedrijven tot onze cliënten rekenen

 • Cyclotron

 • Ondernemingen gericht op zorg op afstand

 • Ondernemingen gericht op diagnostiek op afstand

 • Zorgondernemingen anderhalve lijn

 • Domotica-ondernemingen

 • Adviesbureaus kwaliteit en veiligheid

 • Ondernemingen gericht op veilige elektronische communicatie in de zorg

 • Landelijk elektronisch netwerk voor communicatie in de eerste lijn

 • Instellingen voor elektronische registratie van richtlijnen en behandelgegevens

De verzekeringspraktijk van dit soort initiatieven laat een veelheid aan risico’s en verzekering dekkingen zien, waarbij niet altijd duidelijk is wat er precies verzekerd is en nog moet worden. Daarom richt de dienstverlening van Sibbing zich op:

 • analyse (beroeps)aansprakelijkheid

 • juridisch (contract) advies

 • overige verzekeringen

 • fiscaal advies

Wegwijs worden in de financiële jungle voor startende medici?
Collectief - transparant