Toekomst van Box III

In 2027 moet er een nieuw stelsel in box III ingaan. Of de nieuwe regeling in 2027 van start gaat, hangt af van verschillende factoren. Het is nog niet duidelijk of dit nieuwe plan door het kabinet wordt aangenomen, aangepast of afgewezen.

Als 2027 niet haalbaar is, blijft de huidige regeling nog een extra jaar gelden. Tegelijkertijd kan de Hoge Raad delen van de huidige regeling ongeldig verklaren, waardoor de wetgever wijzigingen door moet voeren.

Nieuwe box III-stelsel

In het voorgestelde nieuwe box 3-stelsel wordt het werkelijke rendement uit sparen en beleggen belast op basis van vermogensaanwas. Het vermogen dat in aanmerking wordt genomen blijft grotendeels hetzelfde als in het huidige stelsel, en bestaat uit banktegoeden, onroerende zaken, beleggingen, overige bezittingen en schulden. Het nieuwe stelsel betekent voor uw banktegoeden en/of vorderingen dat de daadwerkelijk ontvangen rentes worden belast.

Voor uw beleggingen en/of uw tweede woning (lees ook vakantiewoning) in box III geldt dat de door u ontvangen huur en dividenden belast gaan worden. Daarnaast wordt de waarde aangroei van uw beleggingen en/of tweede woning belast.

Belasting over minder makkelijk te verkopen bezittingen, zoals uw tweede woning, wordt pas betaald wanneer u deze echt verkocht heeft. Voor deze bezittingen wordt gekeken naar het verschil tussen wat u ervoor heeft betaald en wat u ervoor terugkrijgt.

Voor uw tweede woning is het nog niet duidelijk wat de start waarde in het nieuwe stelsel moet worden, dit kan de waarde in het economische verkeer worden maar ook de WOZ-waarde. In de komende jaren is het verstandig na te denken over wat u wilt met uw tweede woning en/of eventuele andere onroerende zaken, omdat verkopen of aanhouden na 2027 een hogere belastingheffing met zich mee kan brengen.

Oplossing zou kunnen zijn de tweede woning dan wel overige onroerende zaken voor 2027 al te verkopen of het vermogen op een andere manier te herstructureren om zo belasting te besparen.

Kosten

Bij het berekenen van uw werkelijke inkomsten mag u de kosten aftrekken. Alleen kosten die direct te maken hebben met het verdienen, behouden en verzilveren van uw rendement mogen worden afgetrokken. Denk hierbij aan kosten zoals bank- en beheerkosten, transactiekosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, en betaalde rentekosten.

Verliesverrekening

U kunt verliezen verrekenen met ander inkomen in box 3, maar niet met inkomen uit andere boxen. Hierbij is een drempel van toepassing.

Wat betekent dit voor u?

Het nieuwe box 3-stelsel, zoals voorgesteld, kan aanzienlijke gevolgen hebben, afhankelijk van de samenstelling van uw vermogen.

Het is echter belangrijk om u te realiseren dat het huidige voorstel nog kan worden gewijzigd, onder andere gezien de visie van een toekomstig kabinet. Het is aan te raden om deze ontwikkelingen te blijven volgen, zodat u hier tijdig op kunt anticiperen.