Renseigneringsverplichting - voor 1 februari 2024

Wanneer u als ondernemer diensten afneemt van een natuurlijke persoon, die vrijgesteld is van BTW dan wel als er sprake is van de Kleine ondernemersregeling voor de BTW dan moet u in 2024 weer in actie komen vanwege de verplichting voor ondernemers ten aanzien van de ‘Uitbetaalde Bedragen aan Derden’.

U dient deze bedragen dan namelijk voor 1 februari 2024 door te geven aan de belastingdienst. Dit is niet vrijblijvend, maar een verplichting.

Wat dient u te melden?

Het bedrag dat betaald is, wanneer dit betaald is en de gegevens van de betreffende dienstverlener waaronder het BSN.

Dit moet u digitaal via de aangewezen weg (digipoort of gegevensportaal via belastingdienst) aanleveren.

Vragen en/of opmerkingen?

Indien er vragen of opmerkingen zijn, dan helpen wij u graag.