Status Jaarverantwoording in de zorg met de nieuwe Wtza

 • Op 16 oktober jl is met betrekking tot deze wet- en regelgeving de internetconsultatie “Besluit beperking werkingssfeer jaarverantwoording” gestart. Met dit besluit wordt een tijdelijke uitzondering gemaakt op de verplichting van zorgaanbieders om een jaarverantwoording openbaar te maken over de boekjaren 2022 en 2023. Dit geldt tevens voor de bijbehorende vragenlijsten.
 •  
 • Deze uitzondering gaat kort gezegd gelden voor zorgaanbieders waarvoor:

  - De verantwoordingsplicht nieuw is;
  - Zorg leverde voor 1 januari 2022;
  - Er geen wijziging in de rechtsvorm heeft plaatsgevonden.

  Vooralsnog blijft de verantwoordingsplicht over boekjaar 2024 staan op 1 mei 2025. Wij adviseren u voor die tijd te beschikken over E-Herkenning niveau 2 of 3 om te kunnen publiceren.

  Ondanks voornoemd uitstel van de publicatie plicht voor de boekjaren 2022 en 2023 dient de jaarverantwoording opgesteld te worden conform de inrichtingsvereisten van de Wtza.

  Er is tot op heden nog geen uitspraak gedaan over wijzigingen ten aanzien van de interne toezichthouder. Mogelijk worden deze criteria opgerekt.

  Er is inmiddels aangekondigd dat er meer duidelijk komt in het eerste kwartaal van 2024 over deze onderwerpen.

  Zodra er meer bekend is informeren wij u hierover.