Schademelden

Dienstverlening Sibbing Accountants en Adviseurs B.V.

Administratieve diensten

Voor uw boekhouding maken wij voornamelijk gebruik van digitale boekhoudprogramma's zoals  Yuki, AFAS, Exact Online, Twinfield, Trifact365 en Basecone. Maar wij kunnen uiteraard ook met andere boekhoudprogramma's werken. 

Convenant Horizontaal Toezicht

Gedegen branche- en vakkennis vormen de basis van onze adviespraktijk. De jarenlange accountantservaring binnen ons kantoor en onze bewezen staat van dienst heeft erin geresulteerd dat wij in 2015 zijn toegelaten als deelnemer aan het Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst. Dit houdt onder meer in dat we belastingaangiften van onze cliënten versneld en zonder extra controle kunnen indienen.

Bent u cliënt van Sibbing Accountants en Adviseurs B.V., dan betekent het Horizontaal Toezicht in de praktijk dat de Belastingdienst uw aangifte in principe niet controleert. U hoeft dus ook niet maandenlang de acceptatie van uw aangifte af te wachten, maar heeft snel duidelijkheid over uw financiële situatie.

Het spreekt voor zich dat hiertoe voor ons kantoor specifieke richtlijnen gelden. Zo zijn we verplicht om eventuele fiscale discussiepunten vooraf met de Belastingdienst te overleggen. Door onze korte communicatielijnen met de Belastingdienst Utrecht weet u echter vrijwel direct waar u aan toe bent.

Klokkenluidersregeling

Het open met elkaar in gesprek gaan over onze werkwijze en gedrag vinden wij een wezenlijk onderdeel van ons bedrijf.

Wilt u een (dreigende) schending van onze gedragscode, interne procedures of toepasselijke wetgeving rapporteren? Of vermoedt u dat hier sprake van kan zijn? Laat het ons weten!

  1. Bespreek dit met de leidinggevende.
  2. U kunt rechtstreeks melding doen bij Gerard van Engelenburg. Hij vervult de rol van meldpunt en opvolger. Op het e-mailadres sibbingklokkenluider@gmail.com is hij rechtstreeks en vertrouwelijk bereikbaar.

Wij nemen alle meldingen serieus en zullen deze op een eerlijke, vertrouwelijke en onafhankelijke wijze onderzoeken volgens onze onderzoeksprocedure. Omdat anonieme meldingen moeilijker te onderzoeken zijn, vinden we het fijn als u uw contactgegevens wilt doorgeven. Wij zullen geen maatregelen nemen tegen een persoon of organisatie die een vraag of melding heeft ingediend. Daarnaast kunt u contact opnemen met het Huis: Huis voor klokkenluiders voor advies of voor het melden van een misstand of eventuele benadeling als gevolg van zo’n melding.

De volledige klokkenluidersprocedure kunt u hier terugvinden.

Overige documenten

Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste beste om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze dienstverlening aan uw verwachtingen te laten voldoen. In het geval u niet tevreden bent over onze dienstverlening kunt u een klacht bij ons indienen. Alle klachten worden behandeld volgens onze klachtenprocedure:

Klachtenprocedure