Accountancy
Aangifte doen over 2023?
Bekijk hier de checklist

Accountancy

Accountants voor (para)medici

Als zelfstandig (para)medisch beroepsbeoefenaar bent u ondernemer. Dat betekent dat u – naast alle medische aspecten van uw vak – te maken heeft met diverse financieel-administratieve verplichtingen, zoals het samenstellen van uw jaarrekening en het doen van belastingaangifte. Natuurlijk zijn dit soort activiteiten voor de meeste accountantskantoren – net als voor Sibbing accountants – dagelijks werk. Wat ons echter onderscheidt, is onze gedegen kennis van de (para)medische praktijk.

Accountants voor MKB

Maar ook als u geen (para)medicus bent, kunnen we u uitstekend van dienst zijn. Want óók mkb’ers en overige vrije beroepsbeoefenaren mogen bij Sibbing accountants vertrouwen op dienstverlening met meerwaarde.

Medisch specialist

In onze relatie met u als medisch specialist hebben we – naast de zakelijke aspecten van uw medische praktijk – ook oog voor uw persoonlijke situatie en wensen. Door u vanuit professioneel perspectief persoonlijk goed te leren kennen en uw drijfveren te doorgronden, zijn we immers beter in staat daar vanuit ons vakgebied op in te spelen.

Onze goed opgeleide medewerkers hebben ruime ervaring in het bedienen van medisch specialisten. Ze kennen de specifieke ontwikkelingen in uw specialisme, weten waar de kansen liggen, herkennen de pijnpunten en zien in de dagelijkse praktijk veel vergelijkbare situaties. Omdat deze wellicht ook op u van toepassing zijn, delen ze hun kennis en ervaring graag met u.

Zoals u zich als medisch specialist met de zorg voor uw medemens bezighoudt, neemt Sibbing accountants u graag de zorg voor uw administratieve, financiële en fiscale zaken uit handen. Proactief meedenken, inspelen op uw (financiële) mogelijkheden en met u vooruit durven kijken, dát is wat u daarbij van ons mag verwachten. We staan u graag met raad en daad terzijde!

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Administratieve diensten
✔ Opstellen van jaarrekeningen
✔ Belastingaangiften
✔ Fiscaal advies
✔ Salarisadministratie
✔ Advies over praktijkovername en praktijkoverdracht
✔ Beoordelen van arbeidsvoorwaarden

Huisarts

Naast de zakelijke aspecten van uw huisartsenpraktijk hebben we in onze relatie met u als huisarts ook oog voor uw persoonlijke situatie en wensen. Door u vanuit professioneel perspectief persoonlijk goed te leren kennen en uw motieven te doorgronden, kunnen we hier vanuit ons vakgebied immers beter op inspelen.

Onze goed opgeleide medewerkers hebben ruime ervaring in dienstverlening aan huisartsen. Ze volgen de ontwikkelingen in de zorgsector op de voet en herkennen daardoor de kansen én de bedreigingen. Bovendien zien ze in hun dagelijkse praktijk tal van vergelijkbare situaties. Die kennis delen ze graag met u, zodat u er uw voordeel mee kunt doen.

Wilt u zich als huisarts in hoofdzaak met de zorg voor uw patiënten bezighouden, dan neemt Sibbing accountants graag de zorg voor uw administratieve, financiële en fiscale zaken uit handen. We denken met u mee. We spelen optimaal in op uw (financiële) mogelijkheden. We staan u met raad en daad terzijde. En we kijken graag met u vooruit.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Administratieve diensten
✔ Opstellen van jaarrekeningen
✔ Belastingaangiften
✔ Fiscaal advies
✔ Salarisadministratie
✔ Advies over praktijkovername en praktijkoverdracht
✔ Beoordelen van arbeidsvoorwaarden

Tandarts

Als accountants richten we ons niet alleen op de zakelijke kant van uw tandartspraktijk, maar hebben we ook aandacht voor uw persoonlijke situatie. Door u vanuit professioneel perspectief ook persoonlijk goed te leren kennen en uw ambities te begrijpen, kunnen we vanuit onze expertise adequaat op uw wensen inspelen.

Onze medewerkers zijn uitstekend opgeleid in hun vak en beschikken over de nodige ervaring met dienstverlening aan tandartsen. Ze weten wat er binnen uw vakgebied speelt, herkennen de kansen en signaleren tijdig de eventuele pijnpunten. Bovendien zien ze veel vergelijkbare praktijksituaties die mogelijk ook op u van toepassing zijn. Hun expertise delen ze vanzelfsprekend graag met u.

Wilt u zich als tandarts optimaal kunnen richten op de mondzorg voor uw patiënten? Vertrouw de zorg voor uw financiële, administratieve en fiscale zaken dan toe aan Sibbing accountants. Proactief meedenken, inspelen op uw (financiële) mogelijkheden en met u vooruit durven kijken, dát is wat u daarbij van ons mag verwachten. We staan u graag met raad en daad terzijde!

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Administratieve diensten
✔ Opstellen van jaarrekeningen
✔ Belastingaangiften
✔ Fiscaal advies
✔ Salarisadministratie
✔ Advies over praktijkovername en praktijkoverdracht
✔ Beoordelen van arbeidsvoorwaarden

Verloskundige

Behalve voor de zakelijke aspecten van uw verloskundigenpraktijk hebben we natuurlijk ook aandacht voor uw privésituatie. Door vanuit een professionele benadering ook de mens achter de verloskundige te leren kennen, kunnen we vanuit ons vakgebied namelijk ook optimaal inspelen op uw persoonlijke wensen en ambities.

Onze accountants en adviseurs hebben veel ervaring met de financiële praktijk van verloskundigen. Ze weten wat er speelt binnen de zorg en kennen de specifieke ontwikkelingen binnen uw vakgebied. Hierdoor herkennen ze kansen en uitdagingen. Bovendien komen ze in hun dagelijkse praktijk regelmatig situaties tegen die vergelijkbaar zijn met úw praktijk. Die kennis delen ze graag met u zodat u er uw voordeel mee kunt doen.

Wanneer Sibbing accountants u de zorg voor uw administratieve, financiële en fiscale zaken uit handen neemt, kunt u zich als verloskundige volledig wijden aan uw zorg voor moeder en kind. We denken graag met u mee. We spelen optimaal in op uw (financiële) mogelijkheden. En we staan u bij met raad en daad!

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Administratieve diensten
✔ Opstellen van jaarrekeningen
✔ Belastingaangiften
✔ Fiscaal advies
✔ Salarisadministratie
✔ Advies over praktijkovername en praktijkoverdracht
✔ Beoordelen van arbeidsvoorwaarden

Fysiotherapeut

Naast de zakelijke aspecten van uw fysiotherapiepraktijk hebben we in onze relatie met u als fysiotherapeut ook oog voor uw persoonlijke situatie en wensen. Door u vanuit professioneel perspectief persoonlijk goed te leren kennen en uw motieven te doorgronden, kunnen we hier vanuit ons vakgebied immers beter op inspelen.

Onze goed opgeleide medewerkers hebben ruime ervaring in dienstverlening aan fysiotherapeuten. Ze volgen de ontwikkelingen in de zorgsector op de voet en herkennen daardoor de kansen én de bedreigingen. Bovendien zien ze in hun dagelijkse praktijk tal van vergelijkbare situaties. Die kennis delen ze graag met u, zodat u er uw voordeel mee kunt doen.

Wilt u zich als fysiotherapeut in hoofdzaak met de zorg voor uw patiënten bezighouden, dan neemt Sibbing accountants graag de zorg voor uw administratieve, financiële en fiscale zaken uit handen. We denken met u mee. We spelen optimaal in op uw (financiële) mogelijkheden. We staan u met raad en daad terzijde. En we kijken graag met u vooruit.

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Administratieve diensten
✔ Opstellen van jaarrekeningen
✔ Belastingaangiften
✔ Fiscaal advies
✔ Salarisadministratie
✔ Advies over praktijkovername en praktijkoverdracht
✔ Beoordelen van arbeidsvoorwaarden

Overige medici

In onze relatie met u als (para)medicus hebben we niet alleen oog voor de zakelijke aspecten van uw praktijk, maar kijken we ook naar uw privéomstandigheden. We kunnen immers beter op uw persoonlijke situatie inspelen als we u – vanuit professioneel perspectief – goed hebben leren kennen.

Onze goed opgeleide medewerkers hebben ruime ervaring en kennen de specifieke ontwikkelingen in de medische sector. Ze weten waar de kansen liggen, herkennen eventuele bedreigingen en zien in hun werk veel vergelijkbare situaties. Omdat deze mogelijk ook op u betrekking hebben, delen ze hun kennis en ervaring graag met u.

Wilt u zich als (para)medicus in hoofdzaak bezighouden met de zorg voor uw patiënten en cliënten? Laat de zorg voor uw administratieve, fiscale en financiële zaken dan over aan Sibbing accountants. Proactief meedenken en inspelen op uw (financiële) mogelijkheden, dát is wat u van Sibbing accountants mag verwachten. We staan u graag met raad en daad terzijde!

Waarmee kunnen wij u helpen?

✔ Administratieve diensten
✔ Opstellen van jaarrekeningen
✔ Belastingaangiften
✔ Fiscaal advies
✔ Salarisadministratie
✔ Advies over praktijkovername en praktijkoverdracht
✔ Beoordelen van arbeidsvoorwaarden

Meer weten over Conventant Horizontaal Toezicht?