Accountancy header

Fysiotherapeuten - Accountancy

Hoe zelfstandiger u als fysiotherapeut werkt, des te meer krijgt u te maken met administratieve en fiscale verplichtingen. Met name wanneer u uw beroep uitoefent als zelfstandig waarnemer of in een eigen praktijk, is het raadzaam om uw administratie en fiscale zaken toe te vertrouwen aan een accountant met ruime ervaring binnen uw beroepsgroep.

Van opleiding tot vrijgevestigd fysiotherapeut

De diensten van Sibbing accountants en adviseurs variëren van het verzorgen van uw administratie en uw jaarcijfers tot en met fiscaal en financieel advies bij de overname van een praktijk, het opbouwen van uw pensioen, vermogensbeheer en testamenten. Doordat we veel ervaring hebben met fysiotherapiepraktijken én dankzij onze complete dienstverlening kunnen we voor u een waardevolle partner zijn, zowel in uw beroep als in uw privéleven.

 • Administratie
  We verzorgen uw administratie efficiënt en sterk geautomatiseerd. We kunnen bijvoorbeeld met één druk op de knop de mutaties op uw zakelijke bankrekening inlezen, wat veel tijd scheelt. Uw eigen ‘administratie’ beperkt zich hierdoor tot het netjes bewaren en aanleveren van alle bonnetjes en facturen die betrekking hebben op uw zakelijke uitgaven. De rest regelen wij voor u!

 • Accountantsdiensten
  Bent u zelfstandig ondernemer, dan stellen we uw jaarwinst vast door uw persoonlijke jaarrekening op te maken. Deze jaarrekening is gebaseerd op uw eigen boekhouding en – als u uw beroep binnen een samenwerkingsverband uitoefent – op de gemeenschappelijke jaarrekening. Zodra uw winst bekend is, kunnen we uw belastingaangifte opstellen.

 • Belastingaangiften
  Het is verplicht om na elk kalenderjaar belastingaangifte te doen. Op grond van de uitstelregeling met de Belastingdienst hebben we echter 15 maanden de tijd om uw aangifte op te stellen, met u te bespreken en elektronisch in te dienen. Daarbij kijken we ook of er – naast de opbouw van uw pensioen – nog meer manieren zijn om uw aangifte fiscaal te optimaliseren.

 • Belastingadvies
  Bent u zelfstandig ondernemer, dan profiteert u van verschillende belastingvoordelen. Om hiervoor in aanmerking te komen, is het uiteraard belangrijk om te weten waaraan u moet voldoen om daadwerkelijk als ondernemer te worden beschouwd. Bovendien stelt de Belastingdienst diverse eisen waar uw persoonlijke jaarrekening en uw eventuele gezamenlijke jaarrekeningen aan moet voldoen. Een goed advies is hier zeker op zijn plaats. Maar zelfs als u geen zelfstandig ondernemer bent, kunt u financieel mogelijk profiteren van een goed belastingadvies.

 • Salarisadministratie
  Heeft u personeel, dan moet u een salarisadministratie bijhouden. En dat kan behoorlijk tijdrovend zijn. Gelukkig kunt u het regelen van loonstrookjes, loonaangiftes, ziek- en herstelmeldingen en het toepassen van de cao-regels met ene gerust hart overlaten aan Sibbing accountants en adviseurs!

U weet snel waar u aan toe bent

Sibbing accountants en adviseurs neemt deel aan het Convenant Horizontaal Toezicht van de Belastingdienst. Dit heeft diverse voordelen. We mogen uw belastingaangifte bijvoorbeeld versneld indienen, terwijl de Belastingdienst uw aangifte in principe niet meer controleert. Zijn er eventuele fiscale discussiepunten, dan moeten we die wél vooraf met de Belastingdienst bespreken. Maar door de korte communicatielijnen met Belastingdienst Utrecht weet u in zo’n geval heel snel waar u aan toe bent.