Accountancy header

Fiscaal - MKB Accountancy

De fiscale wet- en regelgeving is complex en verandert regelmatig. Het is daarom belangrijk dat u zich – zowel zakelijk als privé – deskundig laat adviseren over al uw fiscale en financiële zaken. Sibbing accountants kan u uitstekend begeleiden bij elk vraagstuk op fiscaal gebied, van het verzorgen van uw aangiftes tot het begeleiden van een belastingcontrole. Bovendien kennen we de speelruimte binnen de fiscale regels als geen ander, zodat u niet te veel belasting betaalt.

 • Begeleiding & advies
  Kent u alle veranderingen in de fiscale wetten en regelingen? Wordt uw aangifte omzetbelasting op tijd ingestuurd? Is uw vennootschapsbelasting juist berekend rekening houdend met de diverse faciliteiten? Gaat uw accountant efficiënt om met de mogelijkheden op gebied van de inkomstenbelasting? Iedere ondernemer worstelt met deze vragen. Ook als het gaat over het terugvragen, uitstel aanvragen of het treffen van een fiscale voorziening. Sibbing zorgt voor de best mogelijke fiscale begeleiding die u nodig heeft.

 • Belastingcontrole
  U bent als ondernemer verplicht de belastingdienst informatie te verstrekken die van belang is voor uw aangiften. Uw volledige administratie, correspondentie, notulen, facturen, agenda’s, urenstaten, noem maar op. Wij als belastingadviseur weten waar het om draait. Wij kennen de regels en het speelveld. Door een goede en correcte verwerking van cijfers weet de belastingdienst dat het bij onze klanten goed geregeld is. Omdat wij het onder controle hebben. En krijgt u dan toch een belastingcontrole dan begeleiden wij u in dit proces. Dan weet u zeker dat alles onder controle is.

 • Dividendbelasting
  Iedere BV in Nederland, die winst uitkeert aan aandeelhouders, dient dividendbelasting te betalen. In principe is dit 15%. Maar rond dit onderwerp zijn veel misvattingen en onduidelijkheden. De ingewikkelde regelgeving maakt het er niet duidelijker op. Uitkering binnen de fiscale eenheid, deelnemingsvrijstellingen, uitkering aan groenfondsen zijn zo maar een paar voorbeelden van uitzonderingen op de regels. Sibbing kent de regels en de mogelijkheden. Zodat de winst daar terecht komt waar het hoort.

 • Erfbelasting
  Voor belastingheffing met betrekking tot ondernemersvermogen gelden bijzondere vrijstellingen als het gaat om schenken en erven. Bijvoorbeeld bij bedrijfsopvolging gelden fiscaalvriendelijke regelingen om vermogen over te hevelen. Bedoeld om de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar te brengen. Om een beroep te doen op deze bijzondere faciliteiten moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wij kennen de mogelijkheden op dit gebied en adviseren u graag over uw persoonlijke situatie als gevolg van schenken of vererven. Zodat u niet voor onplezierige verrassingen komt te staan. Het bespaart u moeite en geld! Sibbing zorgt er voor dat uw schenking gen belasting wordt.

 • Herstructurering
  Herstructureren van uw bedrijf kan veel fiscaal voordeel opleveren. Daar weten wij alles van. Een andere rechtsvorm kan veel consequenties hebben op gebied van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Maar ook de specifieke aftrekposten en vrijstellingen die bij iedere rechtsvorm weer anders zijn, kunnen veel opleveren of juist besparen. Er is meer rendement te halen uit uw onderneming als u uw rechtsvorm eens goed tegen het licht laat houden. Wij vertellen u er graag meer over.

 • Inkomstenbelasting
  Als ondernemer betaalt u liever niets te veel. Zeker niet aan belastingen. En al helemaal niet als het om uw eigen inkomsten gaat. Juist ondernemers hebben veel voordelen als het gaat om inkomstenbelasting. Denk aan de steeds veranderende regelingen op gebied van privégebruik zakenauto, de aftrekposten voor zelfstandigen of de voorwaarden voor fiscaal partnerschap. Voor iedere ondernemer is de situatie weer anders. Laten we het er eens over hebben.

 • Loonbelasting
  De richtlijnen rond loonheffing veranderen keer op keer. Jaarlijks past de Belastingdienst de premietabellen en de eindheffingtabellen aan. Wij verzorgen voor u alles op het gebied van loonadministratie, loonheffing en -betaling. En berekenen en controleren de premies die u moet betalen. De belastingdienst is duidelijk op dit gebied. Wij ook. U kunt het gerust aan ons overlaten. Een hele zorg minder voor u en uw medewerkers.

 • Omzetbelasting
  De basis van een goede omzetbelasting is de administratie en de wijze van factureren. De belastingdienst hanteert hiervoor richtlijnen die hier speciaal voor zijn opgesteld. Dat begint al met de vraag of u btw-plichtig bent en welke tarieven voor u gelden. Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel omzetbelasting u moet betalen. Evenals het factureren aan uw klanten. Wij kennen de regels en de mogelijkheden. Van administratie tot aangifte.

 • Rechtsvormen
  Iedere rechtsvorm kent voordelen en nadelen. Niet alleen op gebied van rechtsaansprakelijkheid maar vooral ook fiscaal gezien. Of het nu om een eenmanszaak of een V.O.F., een N.V., B.V. of C.V., Coöperatie, vereniging of stichting. In de wet is alles geregeld, maar wordt er ook ruimte geboden voor fiscale aftrekposten. Van zelfstandigenaftrek tot startersaftrek, van vrijstellingen tot reserveringen. Laat u de fiscale kansen liggen of laat u zich door ons adviseren? Het levert u zeker meer voordeel op dan dat het u kost.

 • Subsidie
  De mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies zijn nog steeds enorm. Via het Rijk, de Provincie, de Europese Unie, maar ook via uw lokale gemeente. Bent u op de hoogte van alle mogelijkheden? Wij wel. Met een netwerk van specialisten op dit gebied, kunnen wij u begeleiden door subsidieland. Zodat u optimaal kunt profiteren van het voordeel. Van innovatiebox tot R&D aftrek. Maar ook op gebied van afdrachtvermindering in het kader van WSBO of bijstandsverlening zelfstandigen en subsidies podiumkunsten. Benut de mogelijkheden en kies voor een duurzame oplossing.

 • Vennootschapsbelasting
  In de wet vennootschapsbelasting is alles vastgelegd op gebied van vrijstelling en andere regelingen. Om uw aftrek zo optimaal mogelijk te houden, zijn wij op de hoogte van alle mogelijkheden. Iedere kans om u zo weinig mogelijk belasting te laten betalen benutten wij. Van innovatie tot investering, van verrekenbare verliezen tot deelnemingsvrijstelling. Wij denken en rekenen met u mee. Zodat uw winst ook bij u blijft.
Behoefte aan een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek?
Accountancy mkb - fiscaal