/pages/page/media/medium[active=1][1]

Beleid omtrent beheerst belonen


De overheid en consumenten hechten een groot belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële dienstverleners. Het beleid van financiële dienstverleners dient er op gericht te zijn om de risico’s van onzorgvuldige behandeling van consumenten tegen te gaan en de soliditeit en integriteit van de onderneming te waarborgen. Wij onderschrijven dit belang en hebben de nodige maatregelen en procedures getroffen om dit te waarborgen.

Het beleid van onze onderneming is er op gericht om langdurige relaties met onze cliënten aan te gaan waarbij wij streven naar totaalrelaties waardoor wij een zo compleet mogelijk beeld hebben wat onze dienstverlening en advisering aan hen ten goede komt.

Wij hebben een risico-analyse opgesteld om na te gaan of er mogelijk risico’s zijn binnen onze organisatie die zouden kunnen leiden tot onzorgvuldige behandeling van cliënten als gevolg van ons beloningsbeleid.

De beloning van onze buitendienstadviseurs kent naast een vaste, ook een variabele component. Deze component bedraagt echter maximaal 20% van het inkomen. De overige bepaling van artikel 1:120 lid 2 Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid in zijn geheel.

Meer weten over onze dienstverlening? Neem contact met ons op!

Vraag ons gratis informatieboek aan