Collectief advies header

Fysiotherapeuten - Collectief advies

Binnen Sibbing heeft collectief advies twee betekenissen. De eerste is het collectief aanbieden van diensten en verzekeringen. Te denken valt aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; aansprakelijkheidsverzekeringen of rechtsbijstandverzekeringen. Naast deze verzekeringen kiezen steeds meer samenwerkingsverbanden er voor ook om een collectief te sluiten voor alle privé-verzekeringen van de aangesloten artsen. Denk daarbij aan de opstal- de inboedel- en de reisverzekering.

De tweede betekenis is het aanbieden van diensten en verzekeringen aan collectieven zoals grotere groepspraktijken, MSB’s, Zorggroepen en VSV’s. Hierbij gaat het veelal om aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ziekteverzuim, opstal en inventaris.

Behoefte aan een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek?
Fysiotherapeut - transparant