Schademelden

Dienstverlening Sibbing Salaris- en personeelsdiensten

Onderstaand treft u diverse documenten aan met betrekking tot onze dienstverlening. 

Algemene voorwaardenVerwerkersovereenkomst

Voor de verwerking van persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze kunt u hieronder raadplegen.Inloggen salarisportaalKlokkenluidersregeling

Het open met elkaar in gesprek gaan over onze werkwijze en gedrag vinden wij een wezenlijk onderdeel van ons bedrijf.

Wilt u een (dreigende) schending van onze gedragscode, interne procedures of toepasselijke wetgeving rapporteren? Of vermoedt u dat hier sprake van kan zijn? Laat het ons weten!

  1. Bespreek dit met de leidinggevende.
  2. U kunt rechtstreeks melding doen bij Gerard van Engelenburg. Hij vervult de rol van meldpunt en opvolger. Op het e-mailadres sibbingklokkenluider@gmail.com is hij rechtstreeks en vertrouwelijk bereikbaar.

Wij nemen alle meldingen serieus en zullen deze op een eerlijke, vertrouwelijke en onafhankelijke wijze onderzoeken volgens onze onderzoeksprocedure. Omdat anonieme meldingen moeilijker te onderzoeken zijn, vinden we het fijn als u uw contactgegevens wilt doorgeven. Wij zullen geen maatregelen nemen tegen een persoon of organisatie die een vraag of melding heeft ingediend. Daarnaast kunt u contact opnemen met het Huis: Huis voor klokkenluiders voor advies of voor het melden van een misstand of eventuele benadeling als gevolg van zo’n melding.

De volledige klokkenluidersprocedure kunt u hier terugvinden.