Praktijkadvies header

Overige medici - Praktijkadvies

Naast medisch specialisten, huisartsen, tandartsen en verloskundigen begeleidt Sibbing meer andere (para)medici bij de zakelijke kant van hun beroepsuitoefening. Veel aspecten – zoals de oriëntatie op het werken in loondienst, als zzp’er of in een eigen praktijk en de complexe processen rondom een overname of associatie – zijn immers grotendeels vergelijkbaar. Ook voor chiropractoren, manueel therapeuten, fysiotherapeuten, orthopedagogen en tal van andere (para)medici is Sibbing dan ook een betrouwbare adviespartner met inzicht in hun (para)medische praktijk.

(Para)medicus in opleiding

In de meeste (para)medische opleidingen wordt niet of nauwelijks aandacht geschonken aan de zakelijke, financiële en administratieve factoren waarmee u in de toekomst als (para)medicus te maken kunt krijgen. Kent u bijvoorbeeld de verschillen tussen werken in loondienst, als zzp’er of als eigenaar van een eigen praktijk? Een praktijkadviseur van Sibbing kan u haarfijn de voor- en nadelen van elke vorm van beroepsuitoefening toelichten, zodat u een afgewogen keuze kun maken.

(Para)medicus in loondienst

Bij sommige (para)medici – zoals fysiotherapeuten – in loondienst van een intramurale zorginstelling of een gezondheidscentrum worden de arbeidsvoorwaarden bepaald door een cao. De meeste (para)medische beroepsgroepen kennen echter geen cao. In dat geval worden de arbeidsvoorwaarden doorgaans afgestemd op de binnen de werkkring gebruikelijke afspraken. Datzelfde geldt meestal voor (para)medici in loondienst van een vrijgevestigde praktijk. Het is onze ervaring dat over sommige arbeidsvoorwaarden – zoals uw startsalaris, scholingsmogelijkheden, pensioen en onkostenvergoeding – kan worden onderhandeld. Als u wilt, kan Sibbing uw arbeidsovereenkomst voor u beoordelen en namens u over uw arbeidsvoorwaarden onderhandelen.

(Para)medicus zonder personeel (zzp)

Sommige (para)medici gaan na het afronden van hun opleiding als zzp’er aan de slag of kiezen ervoor om een periode als waarnemer te werken. Dit laatste komt met name voor bij vervanging in verband met vakantie, arbeidsongeschiktheid of zwangerschapsverlof van een collega. Zeker als u waarneemt voor meerdere collega’s in diverse praktijken krijgt u een goed beeld van de verschillen in praktijkvoering. Omdat u als zzp’er en als waarnemer zelfstandig ondernemer bent, is het raadzaam om een waarneemovereenkomst op te stellen. Sibbing kan u hiermee uitstekend van dienst zijn.

Vrijgevestigd (para)medicus

Veel (para)medici kiezen tegenwoordig voor samenwerking met collega’s, bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum. Zet u binnen zo’n samenwerkingsverband uw eigen praktijk op of neemt u een bestaande praktijk over? Dan kan Sibbing u van dienst zijn bij alle zakelijke aspecten, variërend van onderhandelingen over de overname tot en met bemiddeling bij de financiering. Daarnaast is het bij veel beroepen gebruikelijk om bij een praktijkovername goodwill te betalen. Sibbing heeft veel ervaring met het maken van objectieve goodwillberekeningen voor tal van beroepsgroepen. Daarnaast hebben we als alternatief een innovatieve in- en uitverdienregeling ontwikkeld die in veel gevallen voor beide partijen aantrekkelijk is.

Behoefte aan een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek?
Overige medici - transparant