Schademelden

Dienstverlening Sibbing Adviseurs B.V.

 

Algemene voorwaarden

Onderstaand treft u onze algemene voorwaarden aan:

Dienstverlening

Conform de Wet op het financieel toezicht geven wij u inzicht in de onze dienstverlening van Sibbing Adviesgroep B.V. door middel van onze Dienstenwijzer en Vergelijkingskaarten:Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste beste om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze dienstverlening aan uw verwachtingen te laten voldoen. In het geval u niet tevreden bent over onze dienstverlening kunt u een klacht bij ons indienen. Alle klachten worden behandeld volgens onze klachtenprocedure:Beloningsbeleid

De overheid en consumenten hechten een groot belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële dienstverleners. Het beleid van financiële dienstverleners dient er op gericht te zijn de risico’s van onzorgvuldige behandeling van consumenten tegen te gaan en de soliditeit en integriteit van de onderneming te waarborgen. Wij onderschrijven dit belang en hebben de nodige maatregelen en procedures getroffen om dit te waarborgen.

Lees hier meer over beleid beheerst belonen


 

Klokkenluidersregeling

Het open met elkaar in gesprek gaan over onze werkwijze en gedrag vinden wij een wezenlijk onderdeel van ons bedrijf.

Wilt u een (dreigende) schending van onze gedragscode, interne procedures of toepasselijke wetgeving rapporteren? Of vermoedt u dat hier sprake van kan zijn? Laat het ons weten!

  1. Bespreek dit met de leidinggevende.
  2. U kunt rechtstreeks melding doen bij Gerard van Engelenburg. Hij vervult de rol van meldpunt en opvolger. Op het e-mailadres sibbingklokkenluider@gmail.com is hij rechtstreeks en vertrouwelijk bereikbaar.

Wij nemen alle meldingen serieus en zullen deze op een eerlijke, vertrouwelijke en onafhankelijke wijze onderzoeken volgens onze onderzoeksprocedure. Omdat anonieme meldingen moeilijker te onderzoeken zijn, vinden we het fijn als u uw contactgegevens wilt doorgeven. Wij zullen geen maatregelen nemen tegen een persoon of organisatie die een vraag of melding heeft ingediend. Daarnaast kunt u contact opnemen met het Huis: Huis voor klokkenluiders voor advies of voor het melden van een misstand of eventuele benadeling als gevolg van zo’n melding.

De volledige klokkenluidersprocedure kunt u hier terugvinden.