Doorbraak openbare jaarverantwoording eerstelijnszorgaanbieders

Door twee amendementen van GroenLinks/PvdA wordt naar verwachting de verplichting tot het verstrekken van een openbare jaarverslaggeving voor een aanzienlijk aantal eerstelijnszorgaanbieders teruggebracht tot slechts drie vragen. De Eerstelijnscoalitie, waartoe ook de LHV behoort, beschouwt dit als een cruciale stap om de administratieve lasten voor zorgaanbieders te verminderen.

Specifieke regels voor micro-zorgaanbieders

Met de eerste wetswijziging wordt het nu mogelijk om specifieke regels op te stellen voor micro-zorgaanbieders. Hierdoor kan de jaarlijkse verantwoordingsplicht voor deze kleine zorgverleners worden teruggebracht tot slechts drie vragen (identiteit, aantal zorgverleners en aantal cliënten), in plaats van een uitgebreide vragenlijst zoals momenteel vereist is. Daarnaast wordt het voor micro-zorgaanbieders optioneel gemaakt om bepaalde delen van hun jaarverslag niet openbaar te hoeven maken.

Wanneer ben je een micro-aanbieder?

Je bent voor de Nederlandse wet op dit moment een micro zorgaanbieder als je voldoet aan twee van de drie criteria op twee opeenvolgende balansdata:

– Een balanstotaal van maximaal 450.000 euro;
– Een netto-omzet van maximaal 900.000 euro;
– Maximaal 10 fte medewerkers in loondienst (zzp-ers, zoals waarnemers tellen niet mee).  

Over de uitwerking van het nieuwe micro-regime gaat de Eerstelijnscoalitie nog verder in gesprek. Hun uitgangspunt daarbij is  om het toegankelijk en minimalistisch te houden.

De LHV publiceerde er deze week een artikel over. Klik hier om naar het volledige artikel op LHV site te gaan.