Schijnzelfstandigheid niet opgelost met nieuwe zzp- wet

Onlangs is de nieuwe ZZP-wet geïntroduceerd als een middel om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Deze wet heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over de status van zelfstandige ondernemers. Maar met deze wet het fenomeen schijnzelfstandigheid niet opgelost. De wet kent een aantal tekortkomingen.

Wat is de doelstelling van de nieuwe ZZP-wet?

De introductie van de ZZP-wet beoogt schijnzelfstandigheid te verminderen door het opstellen van heldere criteria om de status van zelfstandige ondernemers te beoordelen. Hoewel het doel van de wet nobel is, zijn er zorgen geuit over de effectiviteit ervan in de praktijk, vooral binnen de diverse context van de eerstelijns zorg.

Complexiteit van schijnzelfstandigheid in de zorg

Schijnzelfstandigheid in de zorgsector is een complex fenomeen, met specifieke kenmerken die variëren afhankelijk van het soort zorgverlening. De nieuwe ZZP-wet tracht duidelijkheid te verschaffen, maar het blijft de vraag of deze wet voldoende maatwerk kan bieden om recht te doen aan de complexiteit van arbeidsrelaties in de eerstelijns zorg.

Onzekerheid voor eerstelijns zorgverleners

Veel eerstelijns zorgverleners ervaren onzekerheid over hun arbeidspositie en vragen zich af hoe de nieuwe ZZP-wet hun professionele situatie zal beïnvloeden. Hoewel de wet beoogt richting te geven, kan de toepassing ervan in de praktijk nog steeds onduidelijkheid creëren. Dit kan resulteren in juridische geschillen en een gebrek aan rechtszekerheid voor eerstelijns zorgverleners.

Eerstelijns zorgprofessionals die als zzp'er werken, kunnen enkele stappen ondernemen om te voldoen aan de wet ter voorkoming van schijnzelfstandigheid. Hier zijn enkele suggesties:

  • Heldere overeenkomsten: zorg voor duidelijke en schriftelijke overeenkomsten tussen u als zzp'er en de opdrachtgever. Specificeer de aard van de opdracht, de duur, tarieven en de mate van zelfstandigheid die u heeft.
  • Vastleggen van werkafspraken: maak duidelijke afspraken over de werktijden, de locatie van het werk en eventuele specifieke taken. Dit helpt bij het aantonen van de zelfstandigheid van de zzp'er.
  • Eigen materialen en middelen: zorg ervoor dat u als zzp'er zelf beschikt over de benodigde materialen en middelen om uw werk uit te voeren. Dit onderstreept uw zelfstandigheid.
  • Meerdere opdrachtgevers: werk indien mogelijk voor meerdere opdrachtgevers. Dit vermindert de afhankelijkheid van één enkele opdrachtgever en benadrukt uw ondernemerschap.
  • Zichtbaar ondernemerschap: laat zien dat u als zzp'er ondernemersrisico neemt. Bijvoorbeeld door te investeren in bijscholing, het dragen van ondernemersrisico's en het voeren van een eigen bedrijfsadministratie.
  • Afwijking van gebruikelijke Beloning: zorg ervoor dat u als zzp'er een beloning ontvangt die afwijkt van de gebruikelijke beloning in loondienst. Dit kan bestaan uit een projectprijs in plaats van een vast maandsalaris.
  • Periodieke evaluatie: periodiek de samenwerking evalueren met de opdrachtgever kan helpen om de zelfstandigheid te benadrukken. Bespreek de samenwerking, eventuele wijzigingen en de wederzijdse tevredenheid.
  • Juridisch Advies: raadpleeg een juridisch professional of een gespecialiseerde adviseur om ervoor te zorgen dat uw overeenkomsten en werkwijzen in lijn zijn met de wet- en regelgeving omtrent schijnzelfstandigheid.
  • Betrokkenheid branche specifieke organisaties: sluit u aan bij branche specifieke organisaties en beroepsverenigingen. Deze kunnen richtlijnen bieden en u op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de branche.


Door deze stappen te overwegen en te implementeren, kunt u eerstelijns zorgprofessionals die als zzp'er werkt, proactief bijdragen aan het voorkomen van schijnzelfstandigheid en voldoen aan de geldende wetgeving. Het is echter altijd verstandig om juridisch advies in te winnen om zeker te zijn van de specifieke eisen en voorwaarden die van toepassing zijn op uw situatie.