Voorkomen beter dan genezen - toenemend belang preventie arbeidsongeschiktheid

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een financieel vangnet dat zelfstandige ondernemers en zzp'ers beschermt tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Zo voorziet een AOV in een vervangend inkomen wanneer u arbeidsongeschikt wordt en daardoor niet meer in staat bent om uw beroep uit te oefenen. Meer en meer wordt ook het belang ingezien van het preventief voorkomen van arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars spelen hierin een essentiële rol. Naast hun traditionele rol in het voorzien van een financieel vangnet richten ze zich steeds meer op preventiemogelijkheden om uitval te voorkomen. In dit artikel verkennen we het groeiende belang van preventie bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en noemen enkele voorbeelden.

Preventiemogelijkheden 

  • Vitaliteitsprogramma's

Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeraars bieden tegenwoordig vitaliteitsprogramma's aan als integraal onderdeel van hun dienstverlening. Deze programma's gaan verder dan alleen het verstrekken van financiële ondersteuning in geval van arbeidsongeschiktheid; ze richten zich op het proactief bevorderen van fysieke en mentale gezondheid. Verzekerden kunnen deelnemen aan activiteiten zoals gezondheidsscreenings, workshops over stressmanagement en trainingen gericht op een gezonde levensstijl.

  • Gezondheidschecks en screenings

Een andere benadering van preventie is het aanbieden van regelmatige gezondheidschecks en screenings. Hiermee kunnen potentiële gezondheidsproblemen vroegtijdig worden geïdentificeerd voordat ze leiden tot arbeidsongeschiktheid. Werknemers worden aangemoedigd om deel te nemen aan deze preventieve maatregelen om hun algehele welzijn te waarborgen.

  • Coaching en advies

Sommige verzekeraars gaan een stap verder door individuele coaching en advies aan te bieden. Werknemers kunnen profiteren van specifieke begeleiding op gebieden zoals ergonomie, werkplekoptimalisatie en stressmanagement. Deze persoonlijke benadering helpt werknemers niet alleen om gezondheidsproblemen te voorkomen, maar bevordert ook hun professionele ontwikkeling.

  • Online hulpmiddelen en bronnen

In het tijdperk van digitalisering bieden veel arbeidsongeschiktheidsverzekeraars online hulpmiddelen en bronnen aan. Zoals bijvoorbeeld toegang tot gezondheidsinformatie, webinars over welzijn op de werkplek en zelfevaluatietools. Hiermee kan in eigen tempo gebruik worden gemaakt van deze middelen om uw gezondheid en welzijn te bevorderen.

Weten hoe?

Door initiatieven aan te bieden die gezondheid bevorderen, gaan verzekeraars verder dan alleen financiële bescherming. Als verzekerde biedt het u de mogelijkheid om actief deel te nemen aan deze initiatieven en zo uw eigen welzijn te bevorderen. Kijk op de website van uw arbeidsongeschikheidsverzekeraar voor het actuele aanbod van initiatieven.