Cyber en Data Risico's

De gevolgen van een hack, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyberaanvallen, waren voor u en uw praktijk of instelling al langere tijd een belangrijk risico. En de invoering van de AVG heeft de noodzaak tot het treffen van maatregelen nog versterkt. Met het afsluiten van een Cyberverzekering zet u een belangrijke stap in het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en het beperken van de nadelige (financiële) gevolgen van een schadevoorval.

Wat is verzekerd?

De Cyberverzekering verzekert u en uw praktijk of instelling tegen de financiële gevolgen van datalek, ongeacht de oorzaak. De oorzaak kan een technisch systeemfalen zijn, een hack, maar ook het verlies van een USB-stick of de diefstal van een laptop.

Verzekerd zijn de financiële gevolgen van inbreuk op uw systemen of data. Dat zijn onder meer de kosten:

  • van forensisch onderzoek
  • van communicatie met toezichthouder en cliënten/patiënten
  • van extra cliëntondersteuning, zoals een callcenter
  • van crisismanagement en reputatieherstel
  • van reparatie of vervanging van data, software en websites
  • van gestolen software of data
  • van afpersing
  • van omzetverlies door cyberaanvallen.

Naast een kostendekking kent deze verzekering ook een belangrijke naturadekking om te voldoen aan uw wettelijke vereisten: na het melden van een probleem, staat er een team van ervaren professionals voor u klaar Zij helpen u databases en websites te repareren, belanghebbenden te informeren en juridische kosten te beperken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze Cyberverzekering en/of direct een offerte aanvragen? Bel met 0318-544 044 of vul ons contactformulier in.