Leven

Bij een levensverzekering houdt de vooraf overeengekomen uitkering verband met het overlijden of het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum. Er zijn twee vormen, die u ook kunt combineren tot een gemengde verzekering.

Kapitaalverzekering bij leven

De kapitaalverzekering keert een bedrag uit indien de verzekerde op een bepaalde datum in leven is. U kunt deze verzekering bijvoorbeeld afsluiten voor het opbouwen van een kapitaal voor de studie van uw kinderen. Een bijzondere vorm van kapitaalverzekering is de pensioenverzekering.

Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit indien de verzekerde vóór een bepaalde datum overlijdt. U kunt deze verzekering bijvoorbeeld afsluiten voor de verzorging van uw nabestaanden of als aflossing van leningen bij voortijdig overlijden.

De combinatie van beide verzekeringen is de gemengde verzekering. Deze keert uit bij in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum of bij diens overlijden voor die datum. U kunt een gemengde verzekering bijvoorbeeld afsluiten voor de aflossing van uw hypotheek of van een lening ter financiering van goodwill.

Fiscale behandeling

Een kapitaalverzekering bij leven behoort tot uw vermogen en wordt in principe in box 3 belast met 1,2 % vermogensrendementsheffing. Voor kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten vóór 14 september 1999 gelden echter overgangsregelingen. Wordt de verzekering als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) gekoppeld aan een eigen woning die u als hoofdverblijf bewoont? Dan is het opgebouwde kapitaal onder voorwaarden en tot bepaalde vrijstellingen fiscaal onbelast.

Meer weten?

Voor meer informatie en/of advies, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Bel dan met 0318-544 044 of vul ons contactformulier in.